You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
gopy-(3).jpg

     

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh để thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu góp ý dự thảo 
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Tải dự thảo Quyết định tại đây:  Bản Word, Bản Pdf.

NỘI DUNG GÓP Ý
Upload:
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.