You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
htdt.jpg

1. Danh sách hộp thư điện tử của cơ quan:

STT Tên cơ quan Tài khoản
1
Ban Thi đua khen thưởng
btdkt.snv@gialai.gov.vn

2. Danh sách hộp thư điện tử của cá nhân :

STT Họ và tên Chức vụ Tên tài khoản
1 Trần  Tiến  Đức Trưởng Ban ductt.btdkt@gialai.gov.vn
2 Dương Thị Hồng Trưởng phòng TC - HC - TT hongdt.btdkt@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thị Phương Tuyết Mai Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 maintpt.btdkt@gialai.gov.vn
4 Giáp Huy Nam Phó phòng Nghiệp vụ 1 namgh.btdkt@gialai.gov.vn
5 Đặng Nguyễn Thị Hồng Hoa Kế toán hoadnth.btdkt@gialai.gov.vn
6 Ngô Thị An Văn thư, lưu trữ annt.btdkt@gialai.gov.vn
7 Trần Thị Bích Hà Chuyên viên hattb.btdkt@gialai.gov.vn
8 Lê Thị Minh Hiền Chuyên viên hienltm.btdkt@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Chuyên viên nhanntt.btdkt@gialai.gov.vn

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.