You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
 
gt.jpg

1. Thông tin liên hệ:
        1374741599_map_with_pin-y.png Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng – Pleiku – Gia Lai

        1374741649_phone_vintage.pngĐiện thoại: 059.3719912
        1374741746_print.pngFax: 
        1374741865_Mail_v3_px.pngEmail: btdkt.snv@gialai.gov.vn
        firefox.pngWebsite: tdkt.gialai.gov.vn
2.  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:  

     Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là tổ chức tương đương Chi cục trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn được ủy quyền về lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
     Ban Thi đua - Khen thưởng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có tài khoản và con dấu riêng.

3 . Cơ cấu tổ chức: 
        Trưởng Ban:            Trần Tiến Đức     
        Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ: 
                - Phòng TC - HC -TT; 
                - Phòng Nghiệp vụ 1; 
                - Phòng Nghiệp vụ 2; 
        Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm theo quy định. 
       Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban./.​
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.