You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Lịch công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng từ ngày 07/7/2014 đến ngày 11/7/2014

06/07/2014
Lịch công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng sẽ được cập nhật hàng ngày
Thứ Buổi Nội dung
Thứ hai Buổi sáng
Buổi chiều
Làm việc bình thưởng
Làm việc bình thưởng
Thứ ba Buổi sáng
Buổi chiều
Làm việc bình thưởng
Làm việc bình thưởng
Thứ tư Buổi sáng
Buổi chiều
Làm việc bình thưởng
Làm việc bình thưởng
Thứ năm Buổi sáng
Buổi chiều
Làm việc bình thưởng
Làm việc bình thưởng
Thứ sáu Buổi sáng
Buổi chiều
Làm việc bình thưởng
Làm việc bình thưởng

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.