You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động cơ quan > HN ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh PT thi đua yêu nước & phát hiện, biểu dương, khen thưởng cá

HN ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh PT thi đua yêu nước & phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh

30/03/2014
Chiều ngày 25/6/2014, tại phòng họp Liên đoàn Lao động tỉnh diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2018 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Tham dự và chứng kiến buổi ký kết có lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng với các đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn thuộc hai đơn vị; các cơ quan báo, đài về dự và đưa tin.


Tại Hội nghị 02 bên đã cam kết cùng nhau lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tập trung vào 03 nội dung chính, đó là phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua và đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Để chương trình ký kết đạt kết quả, 02 bên đã phân định rõ trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện chương trình, định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phối hợp và đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể cho năm tiếp theo. Cuối giai đoạn tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả của Chương trình phối hợp.
Thông qua việc triển khai thực hiện chương trình ký kết nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác thi đua, khen thưởng nói riêng. Phát huy sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể tiên tiến, cá nhân là cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động tiêu biểu điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; nhằm nâng cao chất lượng khen thưởng cho công nhân trực tiếp lao động, sản xuất.
(Tuyết Mai)
|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.