You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động cơ quan > Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ thí điểm trực tiếp bầu các chức danh chủ chốt

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ thí điểm trực tiếp bầu các chức danh chủ chốt

12/04/2015
(GLO)- Ngày 9-4, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là đơn vị được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư.Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XV. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đại hội đã đánh giá, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, công tác văn thư-lưu trữ nhà nước, công tác tôn giáo và thi đua-khen thưởng...

Đồng thời, Đảng bộ đã lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng, học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở Nội vụ đã kết nạp được 18 quần chúng ưu tú vào đảng, tỷ lệ kết nạp đảng viên trung bình hàng năm là 6,8% - tăng 0,3% so với nghị quyết đề ra. Hiện nay, Đảng bộ có 61 đảng viên trong 6 chi bộ trực thuộc. Từ năm 2012 đến 2014, Đảng bộ được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh...
Phát huy những thành quả đã đạt được, Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, với các chỉ tiêu cơ bản là: Phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực HĐND-UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nội vụ ở địa phương-trong đó chú trọng công tác tổ chức bộ máy và biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước của tỉnh, quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ công chức hành chính, viên chức sự nghiệp nhà nước và cán bộ công chức cấp xã theo quy định. Phối hợp tham mưu cho tỉnh trong công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, quy hoạch tạo nguồn và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đơn giản hóa thủ tục hành chính... Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ-trong đó có trên 80% đạt lao động tiên tiến và có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua theo quy định...

Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên. Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được học tập, quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Phấn đấu kết nạp đảng viên hàng năm đạt từ 6,5% trở lên so với tổng số đảng viên hiện có, đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân trong năm đạt 90% trở lên, kiểm tra đảng viên chấp hành hàng năm đạt từ 60%, giám sát đảng viên đạt từ 10% trở lên so với tổng số đảng viên. Xây dựng các chi bộ hàng năm đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh - trong đó có ít nhất 1 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hàng năm đạt tiêu chuẩn vững mạnh trở lên, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XV gồm 9 người, bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII gồm 3 người. Ban Chấp hành khóa mới cũng đã họp phiên thứ nhất bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 người. Đồng thời, Đại hội đã trực tiếp bầu Ban Thường vụ gồm 3 người, bầu Bí thư và Phó Bí thư. Đồng chí Huỳnh Văn Tâm-Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
(theo baogialai.vn)
|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.