You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Cựu chiến binh huyện Chư Pah làm theo lời Bác

Cựu chiến binh huyện Chư Pah làm theo lời Bác

20/12/2017
(GLO)- Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Pah luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “CCB gương mẫu” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, hội viên CCB phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, hội viên CCB huyện Chư Pah luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nói đi đôi với làm. Hội CCB huyện đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, trong đó trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Đông đảo hội viên CCB chủ động trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn, sử dụng các nguồn vốn đạt hiệu quả, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn cho CCB về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện về việc giúp vốn cho CCB vay phát tiển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, với dư nợ