You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2375/UBND-NL 08/09/2011 V/v tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
91/TB-UBND 16/08/2011 Về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2369/UBND-NL 05/08/2011 V/v triển khai NQ số 03-NQ/TU ngày 19/7/2011 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020
16/BCĐ-XDNTM 19/07/2011 V/v phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo để hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1668/UBND-VHXH 09/06/2011 V/v phối hợp truyền dẫn phát sóng chương trình Kênh Truyền hình Nông nghiệp-Nông thôn
12/QĐ-UBND 06/01/2011 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng nông thôn mới trên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010-2020
10/QĐ-UBND 05/01/2011 V/v phê duyệt danh sách xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010-2015
51/QĐ-UBND 05/01/2010 Về việc công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
97/2007/QĐ-UBND 07/11/2007 Quyết định số 97/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai : Ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.