You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
774/QĐ-SNV 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và cán bộ công chức Ban thi đua - khen thưởng trực thuộc sở Nội vụ
454/QĐ-UBND 22/05/2013 Về việc đổi tên phòng Tổ chức hành chính - Thanh tra thuộc Ban thi đua - khen thưởng trực thuộc sở Nội vụ thành phòng Tổng hợp - Hành chính và chia tách phong Nghiệp vụ thuộc Ban thi đua - khen thưởng thành phòng Nghiệp vụ 1, phòng Nghiệp vụ 2
19/QĐ-BCĐ 24/04/2013 Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tỉnh
447/UBND-VHXH 05/02/2013 Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
308/KH-UBND 25/01/2013 Phát động phong trào thi đua yêu nước và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc - ngày truyền thống thi đua yêu nước
725/QĐ-UBND 23/07/2012 Quyết định Về việc quy định xét tuyển dụng công chức của tỉnh Gia Lai
196/QĐ-UBND 10/05/2012 V/v ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới"
51/QĐ-UBND 09/02/2012 V/v công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
42/2011/QĐ-UBND 29/12/2011 Về việc ban hành quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
42/2011/QĐ-UBND 29/12/2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai : Về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.