You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
256/UBND-NC 21/01/2015 V/v chấn chỉnh công tác chậm tham mưu, đề xuất các công việc được UBND tỉnh giao
67/KH-UBND 07/01/2015 Triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai
01/CT-UBND 06/01/2015 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX của tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm 2015
4719/KH-UBND 28/11/2014 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 17/10/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
19-CT/TU 17/10/2014 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
3611/UBND-NC 23/09/2014 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
190/QĐ-UBND 26/04/2014 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời cho gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
03/CT-UBND 27/01/2014 Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
282/BC-UBND 15/11/2013 Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch công tác 10 tháng, ước cả năm năm 2013 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kê hoạch năm 2014
564/QĐ-UBND 07/10/2013 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Gia Lai năm 2015, định hướng đến năm 2020

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.