You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
19-CT/TU 17/10/2014 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
3611/UBND-NC 23/09/2014 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
190/QĐ-UBND 26/04/2014 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời cho gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
03/CT-UBND 27/01/2014 Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
282/BC-UBND 15/11/2013 Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch công tác 10 tháng, ước cả năm năm 2013 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kê hoạch năm 2014
564/QĐ-UBND 07/10/2013 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Gia Lai năm 2015, định hướng đến năm 2020
774/QĐ-SNV 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và cán bộ công chức Ban thi đua - khen thưởng trực thuộc sở Nội vụ
454/QĐ-UBND 22/05/2013 Về việc đổi tên phòng Tổ chức hành chính - Thanh tra thuộc Ban thi đua - khen thưởng trực thuộc sở Nội vụ thành phòng Tổng hợp - Hành chính và chia tách phong Nghiệp vụ thuộc Ban thi đua - khen thưởng thành phòng Nghiệp vụ 1, phòng Nghiệp vụ 2
19/QĐ-BCĐ 24/04/2013 Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tỉnh
447/UBND-VHXH 05/02/2013 Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.