You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1127/QĐ-UBND 04/12/2015 V/v công nhận xã Ia Dom thuộc huyện Đức Cơ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
1128/QĐ-UBND 04/12/2015 V/v công nhận xã Ia Krêl thuộc huyện Đức Cơ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
553/QĐ-UBND 19/06/2015 V/v công nhận xã Hà Tam thuộc huyện Đak Pơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
554/QĐ-UBND 19/06/2015 V/v công nhận xã Ia Phang thuộc huyện Chư Pưh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2014 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
261/QĐ-UBND 05/05/2015 Thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến
1153/KH-UBND 09/04/2015 Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ IX
158/QĐ-UBND 13/02/2015 V/v công nhận xã Tân Bình thuộc huyện Đak Đoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
159/QĐ-UBND 13/02/2015 Về việc công nhận xã Nam Yang thuộc huyện Đak Đoa đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2014 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
09/2015/QĐ-UBND 12/02/2015 V/v ban hành quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
57/QĐ-UBND 03/02/2015 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.