You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
261/QĐ-UBND 05/05/2015 Thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến
1153/KH-UBND 09/04/2015 Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ IX
158/QĐ-UBND 13/02/2015 V/v công nhận xã Tân Bình thuộc huyện Đak Đoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
159/QĐ-UBND 13/02/2015 Về việc công nhận xã Nam Yang thuộc huyện Đak Đoa đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2014 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
09/2015/QĐ-UBND 12/02/2015 V/v ban hành quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
57/QĐ-UBND 03/02/2015 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai
256/UBND-NC 21/01/2015 V/v chấn chỉnh công tác chậm tham mưu, đề xuất các công việc được UBND tỉnh giao
67/KH-UBND 07/01/2015 Triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai
01/CT-UBND 06/01/2015 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX của tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm 2015
4719/KH-UBND 28/11/2014 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 17/10/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.