You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

   Các văn bản Trung Ương
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
51/2010/QĐ-TTg 28/07/2010 Về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
45-CT/TW 22/07/2010 Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao
800/QĐ-TTG 04/06/2010 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
01/2010/TT-BNV 16/04/2010 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban thi đua - khen thưởng trực thuộc sở Nộ vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thia đua khen thưởng
193/QĐ-TTg 02/02/2010 V/v phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới
06/2009/TT-BNV 27/05/2009 Hướng dẫn xét thưởng kỷ niệm chương " vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng"
491/QĐ-TTg 16/04/2009 V/v ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
26-NQ/TW 05/05/2008 Hội nghị lần thứ 7 BCH trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
43/2008/QĐ-TTg 08/04/2008 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.