You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

   Các văn bản Trung Ương
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
725/CT-TTg 17/05/2011 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
71/2011/TT-BTC 14/05/2011 Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
03/2011/TTLT-BNV-TTCP 06/05/2011 Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng
26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT- BTC 13/04/2011 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1213/MTTW-BTT 11/03/2011 V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
1209/MTTW-BTT 10/03/2011 V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố
215/QĐ-TTg 16/02/2011 Quyết định Về việc hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiềm kỳ 2011 - 2016
14/2011/TT-BTC 08/02/2011 Thông Tư Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
02/2011/TT-BNV 24/01/2011 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng
119/QĐ-TTg 18/01/2011 Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.