You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

   Các văn bản Trung Ương
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
06/BTĐKT-VP 04/01/2012 V/v cấp đổi hiện vật khen thưởng
82/TB-HĐTĐKT 28/11/2011 V/v chỉ đạo điểm phong trào thi đua
89/BCĐTW-VPĐP 08/11/2011 V/v báo cáo thực hiện năm 2011 chương trình MTQG về xây dựng NTM
13/2011/TTLT-BXD -BNNPTNT-BTN&MT 28/10/2011 Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
1782/BTĐKT-VI 13/10/2011 V/v giải đáp một số ý của các Bộ, ngành, địa phương
1620/QĐ-TTg 20/09/2011 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
1620/QĐ-TTg 20/09/2011 Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"
1227/TTg-KTN 22/07/2011 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
1018 NQ/UBTVQH12 22/05/2011 Nghị quyết Công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
725/CT-TTg 17/05/2011 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.