You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

   Các văn bản Trung Ương
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
13/KH-HĐTĐKT 03/06/2014 Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thức IX
39/2013/QH13 01/06/2014 Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
34-CT/TW 07/04/2014 Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
34-CT/TW 07/04/2014 Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
471/HD-BTĐKT 03/04/2014 Hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
132/BC-BTĐKT 10/02/2014 Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013. Phương hướng, nhiệm vụ 2014
108/CTPH-TLĐLĐVN-BTĐKTTW 24/01/2014 Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2018
01/2014/TT-BNV 10/01/2014 Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về cac lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ nội vụ
01/CTPH-BTĐKT-HNDVN 06/12/2013 Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng, các điển hình tiên tiến giai đoạn 2013-2018
15/2003/QH11 26/11/2013 Luật thi đua khen thưởng

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.