You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

   Các văn bản Trung Ương
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
27/KH-HĐTĐKT 29/08/2017 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua - Khen thưởng
05/KH-HĐTĐKT 09/03/2017 Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
06/KH-HĐTĐKT 09/03/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017
218/BTĐKT-VP 16/02/2017 Hướng dẫn một số nội dung hồ sơ, thủ tục, thời gian đề nghị khen thưởng
27/CT-TTg 08/09/2016 Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
1730/QĐ-TTg 05/09/2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2016 2020
1730/QĐ-TTg 05/09/2016 Quyết định 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
18/CT-TTg 19/05/2016 Chỉ thị về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
252/KH-BTĐKT 24/02/2015 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.