You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
479/TB-VPCP 30/12/2014 Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 56 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
2819/HD-BTĐKT 19/12/2014 Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Khối thi đua các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương.
322/BTĐKT-NV2 10/12/2014 V/v hướng dẫn bổ sung thủ tục đề nghị khen thưởng
312/BTĐKT-NV2 28/11/2014 V/v triển khai thực hiện kế hoạch 3695/KH-UBND; hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014; ký kết giao ước thi đua năm 2015
4719/KH-UBND 28/11/2014 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 17/10/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
303/HD-BTĐKT 24/11/2014 Khen thưởng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014)
19-CT/TU 17/10/2014 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
3611/UBND-NC 23/09/2014 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng, nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 42/2010/NĐ-CP  ngày 15/4/2010 của Chính phủ và nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
19/KH-HĐTĐKT 13/08/2014 Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"
1700/HD-BTĐKT 17/07/2014 Tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
13/KH-HĐTĐKT 03/06/2014 Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thức IX
39/2013/QH13 01/06/2014 Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
176/BTĐKT-NV2 21/05/2014 V/v khen thưởng thành tích năm học 2013-2014

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.