You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
159/BTĐKT-VI 30/01/2015 V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.
256/UBND-NC 21/01/2015 V/v chấn chỉnh công tác chậm tham mưu, đề xuất các công việc được UBND tỉnh giao
67/KH-UBND 07/01/2015 Triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai
01/CT-UBND 06/01/2015 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX của tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm 2015
05/SNV-TĐKT 31/12/2014 Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/4/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
479/TB-VPCP 30/12/2014 Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 56 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
2819/HD-BTĐKT 19/12/2014 Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Khối thi đua các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương.
322/BTĐKT-NV2 10/12/2014 V/v hướng dẫn bổ sung thủ tục đề nghị khen thưởng
312/BTĐKT-NV2 28/11/2014 V/v triển khai thực hiện kế hoạch 3695/KH-UBND; hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014; ký kết giao ước thi đua năm 2015
4719/KH-UBND 28/11/2014 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 17/10/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
303/HD-BTĐKT 24/11/2014 Khen thưởng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014)
19-CT/TU 17/10/2014 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
3611/UBND-NC 23/09/2014 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng, nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 42/2010/NĐ-CP  ngày 15/4/2010 của Chính phủ và nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
19/KH-HĐTĐKT 13/08/2014 Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.