You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
110/BTĐKT-NV2 07/03/2016 V/v lấy ý kiến khen thưởng và đề nghị khen thưởng năm 2015
824/HĐND-VP 22/02/2016 Hướng dẫn bình xét khen thưởng, đề nghị khent hưởng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011-2016
04/CT-UBND 04/02/2016 Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
17/QĐ-UBND 07/01/2016 Công nhận xã Chư HDrông thuộc thành phố Pleiku đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
18/QĐ-UBND 07/01/2016 Công nhận xã Ia Blang thuộc huyện Chư Sê đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
19/QĐ-UBND 07/01/2016 Công nhận xã Ia Glai thuộc huyện Chư Sê đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
20/QĐ-UBND 07/01/2016 Công nhận xã Al Bă Glai thuộc huyện Chư Sê đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
21/QĐ-UBND 07/01/2016 Công nhận xã K' Dang thuộc huyện Đak Đoa đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
22/QĐ-UBND 07/01/2016 Công nhận xã Cư An thuộc huyện Đak Pơ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
23/QĐ-UBND 07/01/2016 Công nhận xã Phú An thuộc huyện Đak Pơ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
1201/QĐ-UBND 17/12/2015 V/v công bố 04 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính sửa đổi và 10 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
1199/QĐ-UBND 17/12/2015 V/v công bố 04 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính sửa đổi và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1200/QĐ-UBND 17/12/2015 V/v công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
1124/QĐ-UBND 04/12/2015 V/v công nhận xã Trà Đa thuộc thành phố Pleiku đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
1125/QĐ-UBND 04/12/2015 V/v công nhận xã Ia Blứ thuộc huyện Chư Pưh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.