You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
51/QĐ-UBND 05/01/2010 Về việc công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
06/2009/TT-BNV 27/05/2009 Hướng dẫn xét thưởng kỷ niệm chương " vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng"
491/QĐ-TTg 16/04/2009 V/v ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
26-NQ/TW 05/05/2008 Hội nghị lần thứ 7 BCH trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
43/2008/QĐ-TTg 08/04/2008 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008
258/QĐ-TTg 04/03/2008 Về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày thi đua yêu nước
97/2007/QĐ-UBND 07/11/2007 Quyết định số 97/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai : Ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông
64/2007/NĐ-CP 25/04/2007 Nghị định Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
50/2006/NĐ-CP 19/05/2006 Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, bằng huân chương, cờ thi đua, bằng khen, giấy khen
47/2005/QH11 14/06/2005 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

|< < ... 11   12   13   14   15   16 > >|
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.