You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
01/KH-UBBC 25/02/2011 Kế hoạch Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
215/QĐ-TTg 16/02/2011 Quyết định Về việc hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiềm kỳ 2011 - 2016
63/QĐ-UBND 16/02/2011 Quyết định Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/2011/TT-BTC 08/02/2011 Thông Tư Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
02/2011/TT-BNV 24/01/2011 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng
119/QĐ-TTg 18/01/2011 Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020
12/QĐ-UBND 06/01/2011 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng nông thôn mới trên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010-2020
10/QĐ-UBND 05/01/2011 V/v phê duyệt danh sách xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010-2015
51/2010/QĐ-TTg 28/07/2010 Về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
45-CT/TW 22/07/2010 Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao
800/QĐ-TTG 04/06/2010 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
01/2010/TT-BNV 16/04/2010 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban thi đua - khen thưởng trực thuộc sở Nộ vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thia đua khen thưởng
193/QĐ-TTg 02/02/2010 V/v phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới
51/QĐ-UBND 05/01/2010 Về việc công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

|< < ... 11   12   13   14   15   16 > >|
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.