You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
774/QĐ-SNV 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và cán bộ công chức Ban thi đua - khen thưởng trực thuộc sở Nội vụ
837/BTĐKT-VIII 27/05/2013 V/v chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ
454/QĐ-UBND 22/05/2013 Về việc đổi tên phòng Tổ chức hành chính - Thanh tra thuộc Ban thi đua - khen thưởng trực thuộc sở Nội vụ thành phòng Tổng hợp - Hành chính và chia tách phong Nghiệp vụ thuộc Ban thi đua - khen thưởng thành phòng Nghiệp vụ 1, phòng Nghiệp vụ 2
56/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
203/BTĐKT-NV 13/05/2013 V/v hướng dẫn công tác khen thưởng năm học 2012-2013
554/BTĐKT-VP 26/04/2013 Về việc cấp phát, cấp đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng
19/QĐ-BCĐ 24/04/2013 Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tỉnh
342/QĐ-TTg 20/02/2013 Sửa đổi 1 số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
79/STTTT-BCXB 20/02/2013 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2013
447/UBND-VHXH 05/02/2013 Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
315/CT-TTCP 31/01/2013 Về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài
51/TB-VPCP 31/01/2013 Ý kiến kết luận của thủ tướng chính phủ tại kỳ họp lần thứ 50 tại Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
308/KH-UBND 25/01/2013 Phát động phong trào thi đua yêu nước và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc - ngày truyền thống thi đua yêu nước
10/HD-BTĐKT 10/01/2013 Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điểu hình trong "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
19/TB-BTĐKT 07/01/2013 Ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2013

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.
Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 719 912 -   Fax: 059 3719821   - Email: btdkt.snv@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số:  /GPTTĐT-STTTT ngày //2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.